Met dit formulier geef je als ouder/verzorger aan in aanmerking te willen komen voor inschrijving van je zoon of dochter bij het onderwijs van Columbus. Begin april en begin oktober bepalen wij met de voorrangscriteria of er voldoende opnamecapaciteit is voor het jaar daarna. Door het invullen van het formulier ontvang je daarover bericht.

De datum van aanmelding is als voorrangscriterium van invloed.

Naam:

E-mailadres

Telefoonnummer:

Woonplaats:

De naam van je kind:

Datum dat het kind vier jaar wordt:

Opmerkingen:

Verstuur